Biểu tượng Cardi Mate: Heart Rate Monitor

Cardi Mate: Heart Rate Monitor

Phiên bản 1.27
Ứng Dụng Được Tin Tưởng
3.1
Đánh giá
14K
Tải về
Miễn phí
Giá
2024-03-04
Ngày cập nhật

Tải miễn phí

Phiên bản cũ

Chụp màn hình của Cardi Mate: Heart Rate Monitor

Cardi Mate: Heart Rate Monitor ảnh màn hình apk
Cardi Mate: Heart Rate Monitor ảnh màn hình apk 1
Cardi Mate: Heart Rate Monitor ảnh màn hình apk 2
Cardi Mate: Heart Rate Monitor ảnh màn hình apk 3
Cardi Mate: Heart Rate Monitor ảnh màn hình apk 4

Đặc điểm chính của Cardi Mate: Heart Rate Monitor

Tính năng chính:

Chúng tôi đang tiến hành cập nhật mô tả cho ứng dụng Cardi Mate: Heart Rate Monitor trong mục Ứng dụng Android được phát hành bởi HarmonyBit. Ứng dụng này có liên quan đến strong>Sức khỏe - Rèn luyện, , . Trong thời gian đó, bạn có thể đọc phần mô tả chính thức từ HarmonyBit tại đây.

Kích thước:

66 MB

Hệ thống hoạt động:

Android

Nhà phát triển:

Gợi ý:

Nội dung của ứng dụng vừa và thân thiện với trẻ em.

Giá:

Một vài nâng cấp phải trả phí. Miễn phí

Yêu cầu cài đặt:

Bộ nhớ ít nhất 66 MB và Android 6.0 hoặc cao hơn.

Tùy chọn tải xuống:

Miêu tả của nhà phát triển

Cardi Mate: Heart Rate Monitor

Tải miễn phí

Ứng dụng được tin tưởng

Bạn có thích Cardi Mate: Heart Rate Monitor?

0 Bình chọn / 0 Thích
Lập trình viên và biên tập
Nhà phát triển