Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Notice

Nếu bạn tin rằng những ứng dụng, trò chơi hay chủ đề trên Androidout vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách cung cấp xác nhận từ DMCA. Sau khi nhận được xác nhận có hiệu lực và đầy đủ, chúng tôi sẽ xóa bỏ ứng dụng.