Tải về KIZ Club

Miễn phí

+

1
Descargar APK
2
TẢI VỀ APK / TẠO TÀI KHOẢN W/ FACEBOOK/GOOGLE


3
TẢI VỀ APK / EMAIL


Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 5.0.5
Ngày cập nhật: 11-02-18
Kích thước: 31.47 MB
Chữ ký: BC9211AE474C33E4602A7A505676896FC634B814
Tập tin APK SHA1: 59bd2bd9726bfda17312342eb3cbb4a9cc8eed62

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

  • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
  • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
  • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

  • - Báo cáo không có sẵn