Đánh giá
4.8
Phiên bản
1.7.7
Tải về
2 K
Giá
$0.99
Cập nhật lần cuối
14-06-2018Chụp màn hình của Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock


Đặc điểm chính của Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock

  1. Chúng tôi đang hoàn thiện miêu tả của Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock được phát triển bởi tle7develop
  2. Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock liên quan tới Game Android, Game động vật, Game mô phỏng.
  3. Hiện tại, xin hãy kiểm tra miêu tả của Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock được cung cấp bởi nhà phát triển tle7develop tại đây
  4. Kích thước: 32M
  5. Hệ thống hoạt động: Android
  6. Gợi ý: Một trò chơi lý tưởng cho trẻ em.
  7. Giá: US$ 0.99
  8. Yêu cầu cài đặt, Bộ nhớ ít nhất 32M và Android 4.0 hoặc cao hơn.

Bạn có thích Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock?

1 Bình chọn - 1 Thích

Tải về

Tải về an toàn

Bạn cũng có thể thích:

Game Android Game động vật Game mô phỏng Game nông trại

Các câu hỏi và ý kiến về Small Farm Plus - Growing vegetables and livestock