Microsoft Edge APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 42.0.2.3367

Đánh giá
4.3 - Tốt
Phiên bản
42.0.2.3773
Tải về
59 K
Cập nhật lần cuối
05-07-2019
Đến từ
Tổng số phiên bản APK:
52


Các phiên bản APK trước của Microsoft Edge

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3367
Ngày cập nhật: 30-04-19
Kích thước: 78.71 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 78D72FE8519E6977D11693945C73CA2DC9D3AAE0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-04-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.2.3367
78.71 MB
30-04-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.22.3420
Ngày cập nhật: 30-04-19
Kích thước: 79.54 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 0DEE7A3288FCE85F5BE40F32C962B8567712FB88

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.22.3420
79.54 MB
30-04-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3363
Kích thước: 78.71 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: C866D9EA06C4D778BE6149B181A2A4C1967F01B9

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.2.3363
78.71 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3362
Kích thước: 78.71 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: 79349CCA55203BB6334D9452D9C21A4FF29F1778

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.2.3362
78.71 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3350
Kích thước: 78.71 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: DC13FBAA5477330F749268D98BA58A2C775ABAB1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.2.3350
78.71 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.22.3333
Ngày cập nhật: 19-02-19
Kích thước: 78.05 MB
Chữ ký:
Tập tin APK SHA1: 82FF2861077088EC5C2112E200298D485BEBD794

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-02-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.22.3333
78.05 MB
19-02-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3333
Kích thước: 78.05 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: 078FFE24F70C3839C0E6EC21C439DD3FC60ACE4B

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.2.3333
78.05 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.22.3330
Kích thước: 78.05 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: FCEAAE7D422F9CF3D2F2C8777D81E88700CDE670

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.22.3330
78.05 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3330
Kích thước: 78.05 MB
Chữ ký: 05861FDE0CCACD6EEC8D91DB6E0F22C257748532
Tập tin APK SHA1: 2D1BEA4DACA97030CC79DC669799E5C527D1A94F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
42.0.2.3330
78.05 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.2.3322
Ngày cập nhật: 29-01-19
Kích thước: 78.61 MB
Chữ ký:
Tập tin APK SHA1: 3C34C3B321D32FD3DA523E8AB776F9ECDA94021D

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-29

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.2.3322
78.61 MB
29-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.22.2864
Ngày cập nhật: 14-01-19
Kích thước: 77.14 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 36d9048267d28b31536888c4bdb6874eb2606d2d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.22.2864
77.14 MB
14-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.22.2862
Ngày cập nhật: 14-01-19
Kích thước: 77.14 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: baae757d0afec08e6c363ce09c31f9ab59aeb15b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.22.2862
77.14 MB
14-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2851
Ngày cập nhật: 14-01-19
Kích thước: 76.41 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 0a03c878765b6c5e6e74defc83b1d73fc1b81509

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2851
76.41 MB
14-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2849
Ngày cập nhật: 14-01-19
Kích thước: 76.41 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: a0942a2cc9b876df652e4190c7f49203474bdf62

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2849
76.41 MB
14-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2848
Ngày cập nhật: 14-01-19
Kích thước: 76.41 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 9b33909625e4fbf712882252a36a1a37a84b502f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-01-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2848
76.41 MB
14-01-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2837
Ngày cập nhật: 24-12-18
Kích thước: 76.40 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: a98c1dcc6158a0ad41c638414e8f6d391cf3684e

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2837
76.40 MB
24-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2825
Ngày cập nhật: 29-11-18
Kích thước: 76.06 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 1bbfc9a507e2487bcaecd1a3b0b88d1a39776cb1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2825
76.06 MB
29-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2746
Ngày cập nhật: 16-11-18
Kích thước: 70.42 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8ccf9e396d8927b7d97691dc02dc084c796ea875

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2746
70.42 MB
16-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2744
Ngày cập nhật: 16-11-18
Kích thước: 70.42 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5ac94981bce3556df08e170599da78bcaa08faf0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2744
70.42 MB
16-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2741
Ngày cập nhật: 16-11-18
Kích thước: 70.42 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 1abe6008e3746cc03fefe89f06aa0e31c2f2fb91

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2741
70.42 MB
16-11-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2545
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 68.07 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8acd743620aa2b819a999e46f06a7c47f8144658

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2545
68.07 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2529
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 68.06 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 40304538e91d9410b7ac9b447208cc79a3859599

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2529
68.06 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2314
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 67.71 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: af966a509fbc9cef3031b8c41606059580f58f2a

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2314
67.71 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2313
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 67.71 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 91c3b1ec0c85202cb9a66f277fc30377cba0da7c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-04

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2313
67.71 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2302
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 68.48 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: ec3bc453d2a0b66841143cee84720deab47470f2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2302
68.48 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2285
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 68.49 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 07ebc97465072f6fd4c4fc74bfca00c846aab2d0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2285
68.49 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2239
Ngày cập nhật: 01-08-18
Kích thước: 66.27 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 84a21c3da4d01b2627fc337a7000d13ae416961c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2239
66.27 MB
01-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2231
Ngày cập nhật: 23-07-18
Kích thước: 66.15 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 3ae3288165a327969c5cdefb8af1abfb98195810

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-23

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2231
66.15 MB
23-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2228
Ngày cập nhật: 23-07-18
Kích thước: 66.27 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: d6ac2232e6cb23056603d6811d1d359c9ed0c00c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2228
66.27 MB
23-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2059
Ngày cập nhật: 13-07-18
Kích thước: 66.06 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 887af65d91d0965da4c4e03d9d1838e3e8389958

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-17

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2059
66.06 MB
13-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2053
Ngày cập nhật: 16-06-18
Kích thước: 65.47 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 3a667303e58c648021795244d734662a64ee81ae

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2053
65.47 MB
16-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2033
Ngày cập nhật: 06-06-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: c957b36fd0708f4b80ad101cd22dc0fa580e9ef3

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-12

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2033
63.96 MB
06-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2028
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: dbb876ae615e538c4d2b780a1d9fcd23f68cd021

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2028
63.96 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2025
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5354cdb8b98065677e131dc42c1b22a527ce184f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2025
63.96 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1920
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.36 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 025d1c96fbbfa0f6401dce6cd472d1c01967f522

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1920
51.36 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1916
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 50.94 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 20fb62840fc6e58b668fcf36615e4c9385cac6d1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1916
50.94 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1726
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 52.07 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: b67f319a27047a359e139ed5c216e3daebaf4c29

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1726
52.07 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1662
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 2740804f051a0c7edd9d18e072f3d18d41718d25

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1662
51.85 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1661
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 129164b9f0c2dc34337c5ed21a02575eddb28ab9

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1661
51.85 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1656
Ngày cập nhật: 14-02-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8b4c43d526e3396bdb22b4ae37e296ba3251b81d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1656
51.85 MB
14-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1563
Ngày cập nhật: 04-02-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 997aa2c1f914641ce033e57cd9f4331d57b47f44

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1563
55.57 MB
04-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1561
Ngày cập nhật: 18-01-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: e942c248c8315ac8d51ae4a7c30e70832d24cf50

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1561
55.57 MB
18-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1552
Ngày cập nhật: 13-01-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 9a0ce74e1f0962fc3b1d5c4f382b9af174ece2f5

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1552
55.57 MB
13-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1273
Ngày cập nhật: 19-12-17
Kích thước: 65.74 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: ed88a526c8bd8d16a3113ac85d2226d36e7cc4de

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1273
65.74 MB
19-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1272
Ngày cập nhật: 18-12-17
Kích thước: 65.73 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5083586bbb80b5174916b3eb38b40e6dadaae5c7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1272
65.73 MB
18-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1269
Kích thước: 65.66 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: a0553e554a378952f9e206a8c2ac2029e945b56d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1269
65.66 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1267
Kích thước: 65.68 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: be22f4f855bfd4d5ce28105e36a99a1d71793331

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1267
65.68 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1265
Kích thước: 65.68 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 995fea574c23b9df5af86c5f1d114e479a0f3b53

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1265
65.68 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1172
Kích thước: 65.38 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: fd1ee2fefabb04dd91bb3b3bbb9e2919d7b3ff7b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1172
65.38 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1136
Kích thước: 65.28 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5b434787b485d9792b66ae35aec9cf13bfd3c657

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1136
65.28 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1001
Kích thước: 65.59 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 05c5a1cb87cc92c41874e30beea7d2f94f551a7f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1001
65.59 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1008
Ngày cập nhật: 10-08-18
Kích thước: 65.32 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8741d7e8c2c6f25841f43b37f022ee85b09fabc4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1008
65.32 MB
10-08-18