Microsoft Edge APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 42.0.0.2545

Đánh giá
4.4 - Tốt
Phiên bản
42.0.0.2741
Tải về
40 K
Cập nhật lần cuối
09-11-2018
Đến từ
Tổng số phiên bản APK:
32


Các phiên bản APK trước của Microsoft Edge

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2545
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 68.07 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8acd743620aa2b819a999e46f06a7c47f8144658

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-26

Bkav OK

Avast-Mobile OK

TrendMicro OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Avira OK

MAX OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

AegisLab OK

ZoneAlarm OK

Microsoft OK

DrWeb OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

TACHYON OK

VBA32 OK

Zoner OK

ESET-NOD32 OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

Zillya OK

F-Secure OK

MicroWorld-eScan OK

Cyren OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

VIPRE OK

SUPERAntiSpyware OK

Trustlook OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

TheHacker OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

SymantecMobileInsight OK

Comodo OK

Symantec OK

TotalDefense OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

GData OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

ViRobot OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Sophos OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2545
68.07 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2529
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 68.06 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 40304538e91d9410b7ac9b447208cc79a3859599

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-01

Bkav OK

AhnLab-V3 OK

TrendMicro OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

Ikarus OK

Cyren OK

Jiangmin OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

DrWeb OK

Avast-Mobile OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

TACHYON OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

MAX OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

Zillya OK

F-Secure OK

MicroWorld-eScan OK

SymantecMobileInsight OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

VIPRE OK

AegisLab OK

TheHacker OK

BitDefender OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

F-Prot OK

Symantec OK

Comodo OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

GData OK

Kaspersky OK

Alibaba OK

Babable OK

ViRobot OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Sophos OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2529
68.06 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2314
Ngày cập nhật: 27-09-18
Kích thước: 67.71 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: af966a509fbc9cef3031b8c41606059580f58f2a

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-28

Bkav OK

ZoneAlarm OK

Zillya OK

TrendMicro OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

Ikarus OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

Avast-Mobile OK

F-Secure OK

Microsoft OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

TACHYON OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

MAX OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

DrWeb OK

Comodo OK

TotalDefense OK

SymantecMobileInsight OK

MicroWorld-eScan OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

VIPRE OK

TheHacker OK

BitDefender OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Cyren OK

Symantec OK

Sophos OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

GData OK

Kaspersky OK

Alibaba OK

Babable OK

ViRobot OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2314
67.71 MB
27-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2313
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 67.71 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 91c3b1ec0c85202cb9a66f277fc30377cba0da7c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-04

Bkav OK

Avast-Mobile OK

McAfee-GW-Edition OK

Sophos OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

ZoneAlarm OK

Microsoft OK

VIPRE OK

TACHYON OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

SymantecMobileInsight OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Cyren OK

Symantec OK

F-Secure OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

AegisLab OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Emsisoft OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2313
67.71 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2302
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 68.48 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: ec3bc453d2a0b66841143cee84720deab47470f2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-21

Bkav OK

Microsoft OK

McAfee-GW-Edition OK

Sophos OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

Avast-Mobile OK

TACHYON OK

VIPRE OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

Symantec OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

AegisLab OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Cyren OK

SymantecMobileInsight OK

ESET-NOD32 OK

F-Secure OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

ViRobot OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Emsisoft OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2302
68.48 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2285
Ngày cập nhật: 30-08-18
Kích thước: 68.49 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 07ebc97465072f6fd4c4fc74bfca00c846aab2d0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-16

Bkav OK

Microsoft OK

McAfee-GW-Edition OK

Sophos OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

Avast-Mobile OK

TACHYON OK

VIPRE OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

Symantec OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

TheHacker OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Cyren OK

SymantecMobileInsight OK

ESET-NOD32 OK

F-Secure OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

ViRobot OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Emsisoft OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2285
68.49 MB
30-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2239
Ngày cập nhật: 01-08-18
Kích thước: 66.27 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 84a21c3da4d01b2627fc337a7000d13ae416961c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-08-01

Bkav OK

ZoneAlarm OK

TrendMicro OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

MAX OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

AegisLab OK

Avast-Mobile OK

DrWeb OK

Microsoft OK

AhnLab-V3 OK

McAfee OK

AVware OK

TACHYON OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

Zillya OK

F-Secure OK

MicroWorld-eScan OK

Cyren OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

ALYac OK

Malwarebytes OK

VIPRE OK

SUPERAntiSpyware OK

Trustlook OK

BitDefender OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

TheHacker OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

SymantecMobileInsight OK

Comodo OK

Symantec OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

GData OK

Kaspersky OK

Alibaba OK

Babable OK

ViRobot OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Sophos OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2239
66.27 MB
01-08-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2231
Ngày cập nhật: 23-07-18
Kích thước: 66.15 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 3ae3288165a327969c5cdefb8af1abfb98195810

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-23

Bkav OK

Avast-Mobile OK

Emsisoft OK

Ikarus OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

GData OK

TrendMicro OK

AhnLab-V3 OK

McAfee OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

TACHYON OK

Fortinet OK

AVG OK

Cybereason OK

Panda OK

McAfee-GW-Edition OK

VIPRE OK

MicroWorld-eScan OK

Symantec OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

ALYac OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

AegisLab OK

TheHacker OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Cyren OK

ESET-NOD32 OK

DrWeb OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

ViRobot OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Sophos OK

Comodo OK

F-Secure OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2231
66.15 MB
23-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2228
Ngày cập nhật: 23-07-18
Kích thước: 66.27 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: d6ac2232e6cb23056603d6811d1d359c9ed0c00c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-20

Bkav OK

ZoneAlarm OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

Ikarus OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

Arcabit OK

SUPERAntiSpyware OK

Avast-Mobile OK

VIPRE OK

GData OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

TACHYON OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

Cyren OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

AegisLab OK

TheHacker OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Symantec OK

F-Secure OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

ViRobot OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Trustlook OK

Sophos OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2228
66.27 MB
23-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2059
Ngày cập nhật: 13-07-18
Kích thước: 66.06 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 887af65d91d0965da4c4e03d9d1838e3e8389958

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-17

Bkav OK

ZoneAlarm OK

McAfee-GW-Edition OK

Sophos OK

Ikarus OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

ViRobot OK

Avast-Mobile OK

VIPRE OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

TACHYON OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

TotalDefense OK

Cyren OK

MicroWorld-eScan OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Arcabit OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Symantec OK

F-Secure OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

AegisLab OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2059
66.06 MB
13-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2053
Ngày cập nhật: 16-06-18
Kích thước: 65.47 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 3a667303e58c648021795244d734662a64ee81ae

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-19

Bkav OK

Microsoft OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

ZoneAlarm OK

Avast-Mobile OK

TACHYON OK

McAfee-GW-Edition OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Tencent OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

Sophos OK

TrendMicro OK

MicroWorld-eScan OK

ESET-NOD32 OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Cyren OK

Symantec OK

TrendMicro-HouseCall OK

VIPRE OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

AegisLab OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

DrWeb OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2053
65.47 MB
16-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2033
Ngày cập nhật: 06-06-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: c957b36fd0708f4b80ad101cd22dc0fa580e9ef3

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-12

Bkav OK

Microsoft OK

Sophos OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

ViRobot OK

ZoneAlarm OK

Avast-Mobile OK

TACHYON OK

TrendMicro OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

McAfee-GW-Edition OK

VIPRE OK

TotalDefense OK

Cyren OK

MicroWorld-eScan OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Symantec OK

DrWeb OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2033
63.96 MB
06-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2028
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: dbb876ae615e538c4d2b780a1d9fcd23f68cd021

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Bkav OK

ZoneAlarm OK

McAfee-GW-Edition OK

Sophos OK

Cyren OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

Avast-Mobile OK

VIPRE OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

F-Prot OK

nProtect OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Symantec OK

F-Secure OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

Arcabit OK

NANO-Antivirus OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2028
63.96 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 42.0.0.2025
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 63.96 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5354cdb8b98065677e131dc42c1b22a527ce184f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Bkav OK

Avast-Mobile OK

Sophos OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

ZoneAlarm OK

Microsoft OK

TrendMicro OK

TotalDefense OK

McAfee OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

McAfee-GW-Edition OK

VIPRE OK

MicroWorld-eScan OK

Cyren OK

nProtect OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

ALYac OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Symantec OK

DrWeb OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
42.0.0.2025
63.96 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1920
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.36 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 025d1c96fbbfa0f6401dce6cd472d1c01967f522

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Bkav OK

ZoneAlarm OK

Sophos OK

Ikarus OK

Cyren OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

Avast-Mobile OK

TrendMicro OK

TotalDefense OK

McAfee OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

TACHYON OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

McAfee-GW-Edition OK

Zillya OK

MicroWorld-eScan OK

F-Prot OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

ALYac OK

Malwarebytes OK

VIPRE OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Arcabit OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Symantec OK

DrWeb OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1920
51.36 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1916
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 50.94 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 20fb62840fc6e58b668fcf36615e4c9385cac6d1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Bkav OK

Avast-Mobile OK

Ikarus OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Arcabit OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

ZoneAlarm OK

Microsoft OK

McAfee-GW-Edition OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

TACHYON OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

Sophos OK

TrendMicro OK

MicroWorld-eScan OK

Symantec OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

SUPERAntiSpyware OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Baidu OK

Babable OK

Cyren OK

ESET-NOD32 OK

VIPRE OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

AegisLab OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

DrWeb OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1916
50.94 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1726
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 52.07 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: b67f319a27047a359e139ed5c216e3daebaf4c29

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Bkav OK

Avast-Mobile OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

Ikarus OK

Cyren OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

GData OK

VIPRE OK

AhnLab-V3 OK

ALYac OK

AVware OK

TACHYON OK

VBA32 OK

Zoner OK

ESET-NOD32 OK

Tencent OK

Yandex OK

MAX OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

Babable OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

AegisLab OK

TheHacker OK

Alibaba OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Arcabit OK

Baidu OK

F-Prot OK

F-Secure OK

Symantec OK

TotalDefense OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

ViRobot OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Sophos OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1726
52.07 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1662
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 2740804f051a0c7edd9d18e072f3d18d41718d25

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-10

Bkav OK

Avast-Mobile OK

Sophos OK

Cyren OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Fortinet OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

ViRobot OK

AhnLab-V3 OK

ZoneAlarm OK

TACHYON OK

TrendMicro OK

TotalDefense OK

ALYac OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

Rising OK

Yandex OK

Ikarus OK

GData OK

AVG OK

Panda OK

McAfee-GW-Edition OK

VIPRE OK

MicroWorld-eScan OK

F-Prot OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

McAfee OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

AegisLab OK

TheHacker OK

K7GW OK

K7AntiVirus OK

Arcabit OK

Baidu OK

NANO-Antivirus OK

Symantec OK

DrWeb OK

ESET-NOD32 OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

Babable OK

SUPERAntiSpyware OK

Tencent OK

Ad-Aware OK

Emsisoft OK

Comodo OK

F-Secure OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1662
51.85 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1661
Ngày cập nhật: 22-05-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 129164b9f0c2dc34337c5ed21a02575eddb28ab9

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-05-31

Bkav OK

GData OK

McAfee-GW-Edition OK

Emsisoft OK

F-Prot OK

Jiangmin OK

Webroot OK

Avira OK

Antiy-AVL OK

Kingsoft OK

Microsoft OK

SUPERAntiSpyware OK

ZoneAlarm OK

Avast-Mobile OK

AhnLab-V3 OK

VIPRE OK

McAfee OK

AVware OK

MAX OK

VBA32 OK

Zoner OK

ESET-NOD32 OK

Tencent OK

Yandex OK

Ikarus OK

Fortinet OK

AVG OK

Panda OK

TrendMicro OK

DrWeb OK

MicroWorld-eScan OK

Cyren OK

nProtect OK

CMC OK

CAT-QuickHeal OK

ALYac OK

Malwarebytes OK

Zillya OK

K7AntiVirus OK

K7GW OK

TheHacker OK

Arcabit OK

Baidu OK

Babable OK

Symantec OK

F-Secure OK

TotalDefense OK

TrendMicro-HouseCall OK

Avast OK

ClamAV OK

Kaspersky OK

BitDefender OK

NANO-Antivirus OK

ViRobot OK

AegisLab OK

Rising OK

Ad-Aware OK

Sophos OK

Comodo OK

Qihoo-360 OK

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

Microsoft Edge
1.0.0.1661
51.85 MB
22-05-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1656
Ngày cập nhật: 14-02-18
Kích thước: 51.85 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8b4c43d526e3396bdb22b4ae37e296ba3251b81d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1656
51.85 MB
14-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1563
Ngày cập nhật: 04-02-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 997aa2c1f914641ce033e57cd9f4331d57b47f44

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1563
55.57 MB
04-02-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1561
Ngày cập nhật: 18-01-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: e942c248c8315ac8d51ae4a7c30e70832d24cf50

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1561
55.57 MB
18-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1552
Ngày cập nhật: 13-01-18
Kích thước: 55.57 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 9a0ce74e1f0962fc3b1d5c4f382b9af174ece2f5

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1552
55.57 MB
13-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1273
Ngày cập nhật: 19-12-17
Kích thước: 65.74 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: ed88a526c8bd8d16a3113ac85d2226d36e7cc4de

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1273
65.74 MB
19-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1272
Ngày cập nhật: 18-12-17
Kích thước: 65.73 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5083586bbb80b5174916b3eb38b40e6dadaae5c7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1272
65.73 MB
18-12-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1269
Kích thước: 65.66 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: a0553e554a378952f9e206a8c2ac2029e945b56d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1269
65.66 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1267
Kích thước: 65.68 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: be22f4f855bfd4d5ce28105e36a99a1d71793331

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1267
65.68 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1265
Kích thước: 65.68 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 995fea574c23b9df5af86c5f1d114e479a0f3b53

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1265
65.68 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1172
Kích thước: 65.38 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: fd1ee2fefabb04dd91bb3b3bbb9e2919d7b3ff7b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1172
65.38 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1136
Kích thước: 65.28 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 5b434787b485d9792b66ae35aec9cf13bfd3c657

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1136
65.28 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1001
Kích thước: 65.59 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 05c5a1cb87cc92c41874e30beea7d2f94f551a7f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1001
65.59 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 1.0.0.1008
Kích thước: 65.32 MB
Chữ ký: 3F640E279F63BCEA71082AE7E8C7EFA2DA014CAD
Tập tin APK SHA1: 8741d7e8c2c6f25841f43b37f022ee85b09fabc4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
Microsoft Edge
1.0.0.1008
65.32 MB