Biểu tượng Kaufland - Shopping & Offers

Kaufland - Shopping & Offers

Tải miễn phí

Ứng dụng được tin tưởng
4.0
Đánh giá
268K
Tải về
Miễn phí
Giá
2023-09-18
Ngày cập nhật
Phiên bản 4.5.3
Phiên bản cũ

Đặc điểm chính của Kaufland - Shopping & Offers

Rating:

Đứng đầu 5 Những ứng dụng nổi tiếng nhất trong danh mục Tìm kiếm công thức .

Ranking:

Đứng đầu 1 Ứng dụng tải về nhiều nhất trong danh mục Tìm kiếm công thức.

Tính năng chính:

Chúng tôi đang tiến hành cập nhật mô tả cho ứng dụng Kaufland - Shopping & Offers trong mục Ứng dụng Android được phát hành bởi Kaufland Informationssysteme GmbH & Co. KG. Ứng dụng này có liên quan đến strong>Nấu ăn, Mua sắm, Các công thức. Trong thời gian đó, bạn có thể đọc phần mô tả chính thức từ Kaufland Informationssysteme GmbH & Co. KG tại đây.

Ngôn ngữ:

Anh, Đức, Ba Lan, Rumani.

Nền tảng:

Google Play, iOS Store.

Kích thước:

97 MB

Hệ thống hoạt động:

Android

Gợi ý:

Không giới hạn độ tuổi.

Giá:

Ứng dụng miễn phí không phải mua trong nó. Miễn phí

Yêu cầu cài đặt:

Bộ nhớ ít nhất 97 MB và Android 4.1 hoặc cao hơn.

Miêu tả của nhà phát triển

Kaufland - Shopping & Offers

Tải miễn phí

Ứng dụng được tin tưởng

Bạn có thích Kaufland - Shopping & Offers?

0 Bình chọn / 0 Thích