Đánh giá
4
Phiên bản
1.3.2
Tải về
117
Giá
$6.69
Cập nhật lần cuối
02-08-2015


Đặc điểm chính của Planet Genesis

  1. Chúng tôi đang hoàn thiện miêu tả của Planet Genesis được phát triển bởi Raptor Claw
  2. Planet Genesis liên quan tới Ứng dụng android, Giáo dục, .
  3. Hiện tại, xin hãy kiểm tra miêu tả của Planet Genesis được cung cấp bởi nhà phát triển Raptor Claw tại đây
  4. Kích thước: 49M
  5. Hệ thống hoạt động: Android
  6. Nhà phát triển:   Raptor Claw
  7. Gợi ý: Nội dung của ứng dụng vừa và thân thiện với trẻ em.
  8. Giá: US$ 6.69
  9. Yêu cầu cài đặt, Bộ nhớ ít nhất 49M và Android 4.0 hoặc cao hơn.

Bạn có thích Planet Genesis?


Tải về

Tải về an toàn

Bạn cũng có thể thích:

Ứng dụng android Giáo dục Thiên văn học

Các câu hỏi và ý kiến về Planet Genesis