Đánh giá
4.5 - Rất tốt
Phiên bản
3.30.2
Tải về
3 M
Giá
Miễn phí
Cập nhật lần cuối
15-06-2019
Đến từ


Một người theo chủ nghĩa xê dịch.
Fan cuồng của Android.

"Giao hàng và mua sắm ngay lập tức ở Jakarta"


Chụp màn hình của GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran


Các tính năng chính của GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran

  1. Chúng tôi đang hoàn thiện miêu tả của GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran được phát triển bởi PT GO-JEK INDONESIA
  2. Hiện tại, xin hãy kiểm tra miêu tả của GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran được cung cấp bởi nhà phát triển PT GO-JEK INDONESIA tại đây
  3. Ngôn ngữ: Anh.
  4. Nền tảng: Google Play, iOS Store.
  5. Kích thước: 49M
  6. Hệ thống hoạt động: Android
  7. Gợi ý: Một ứng dụng lý tưởng để tận hưởng với toàn bộ gia đình.
  8. Đánh giá chi tiết: Không phải trả phí để truy cập toàn bộ nâng cấp. Miễn phí
  9. Yêu cầu cài đặt, Bộ nhớ ít nhất 49M và Android 4.0 hoặc cao hơn.

Bạn có thích GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran?

26 Bình chọn - 26 Thích

Tải miễn phí

Tải về an toàn

Bạn cũng có thể thích:

Ứng dụng android Phương tiện giao thông

Các câu hỏi và ý kiến về GO-JEK - Transportasi Ojek, Delivery, Pembayaran