Perfect Piano APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 7.5.3

Đánh giá
4.3 - Tốt
Phiên bản
7.5.3
Tải về
941 K
Cập nhật lần cuối
24-10-2020
Đến từ
Tổng số phiên bản APK:
67


Các phiên bản APK trước của Perfect Piano

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.5.3
Ngày cập nhật: 16-09-20
Kích thước: 46.59 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 910595E15F25F8B5F360F2DA7B7D6B478C901481

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-07-06

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.59 MB
16-09-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.5.0
Ngày cập nhật: 16-03-20
Kích thước: 45.61 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: F052F2A224798389DE535B6AEB176EA864EDF1EF

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 63 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-02-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.61 MB
16-03-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.9
Ngày cập nhật: 16-02-20
Kích thước: 45.61 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 1A12255561032F48EA46DA149ED9D11ACBF6599F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 64 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-02-12

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.61 MB
16-02-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.8
Ngày cập nhật: 16-02-20
Kích thước: 45.58 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 4E4DB701CC9FF55150235C05F137D100F946FE52

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2020-02-06

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.58 MB
16-02-20

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.7
Ngày cập nhật: 17-10-19
Kích thước: 44.94 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: E755454FB289B3CA111BA36932BC50BB9AF33F3F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-09-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

44.94 MB
17-10-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.5
Ngày cập nhật: 16-10-19
Kích thước: 42.86 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: EB92F2C5E236C97035B3E6943EA5D72EFBC80C32

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-09-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

42.86 MB
16-10-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.4
Ngày cập nhật: 16-09-19
Kích thước: 43.08 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 03D2FE63F05D2855B7173D6C98C6B8F34D60CB03

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-09-06

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

43.08 MB
16-09-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.1
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 47.13 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 2CD41B678491DBBA91FA0612390925FED2F29F77

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

47.13 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.4.0
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 47.69 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 88E7240A7AE564EAFAD3E5CE072B0CD6F0A2005A

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

47.69 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.9
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 47.83 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: C1160461CF1B2E72649539A319DCB018438E71E7

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

47.83 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.8
Ngày cập nhật: 25-12-18
Kích thước: 15.64 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: bdedf4bda2fbb9ea9525a1014dcca8683c3ea62d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.64 MB
25-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.6
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 46.64 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: E529AD8A0474DC2B69FB9BC30F9D1BC864E8C017

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-18

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.64 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.5
Ngày cập nhật: 25-12-18
Kích thước: 15.64 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: bdedf4bda2fbb9ea9525a1014dcca8683c3ea62d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.64 MB
25-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.3.4
Ngày cập nhật: 17-10-18
Kích thước: 45.70 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 9e08a540bff924322784417f70e43e639ab55daa

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.70 MB
17-10-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.9
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 45.48 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 05888ABFB07B049ABFF32EB32FD312D7A74B6D17

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-03-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.48 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.5
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 33.83 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 976F914432A8B28BE7AA8DC00CF558CFC22A5483

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-17

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

33.83 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.3
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 33.75 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 79F42FA55B18398BDFCB42184D4EC088FA9ACE3D

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

33.75 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.2
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 33.32 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 2F99D53839E832263EF17110F62FA75408EE5F95

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

33.32 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.1
Ngày cập nhật: 16-07-19
Kích thước: 46.69 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: B9718E65E6AE18CAE41E1B87788E7E375C09F65F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

46.69 MB
16-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.2.0
Ngày cập nhật: 17-10-18
Kích thước: 45.70 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 9e08a540bff924322784417f70e43e639ab55daa

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-11-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

45.70 MB
17-10-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.8
Ngày cập nhật: 14-09-18
Kích thước: 17.12 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: eb90603463468e4093d99daa343b56c3ee0bb5ff

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-17

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

17.12 MB
14-09-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.7
Ngày cập nhật: 26-07-18
Kích thước: 16.78 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: a5ea9da0dd9e6a23459a43e5c7729c74086b468e

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.78 MB
26-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.6
Ngày cập nhật: 13-07-18
Kích thước: 16.70 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: b71f8dac3d7e75bd32f514a0ee031fde73b182b0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-17

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.70 MB
13-07-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.5
Ngày cập nhật: 29-06-18
Kích thước: 16.56 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 918cc857a14e4106656d825983b9ac0c4e6a2870

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-07-10

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.56 MB
29-06-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.4
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 16.53 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 993C82C0F44445F40626C5EAD73F0C3FBB096A85

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.53 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.3
Ngày cập nhật: 17-04-18
Kích thước: 16.67 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: c827a2f0efdd5291db6930fd11ef6cdf047a29c9

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.67 MB
17-04-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.2
Ngày cập nhật: 17-04-18
Kích thước: 16.69 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: aa2e4548ceea84a349ffcf3f4a4becfd2c18246c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-06-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.69 MB
17-04-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.1.0
Ngày cập nhật: 17-04-18
Kích thước: 16.69 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: bf8d9cc325008af181be21465ac56b821f6016e4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
16.69 MB
17-04-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.0.6
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 16.42 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 74804298B8074FAC52E0AF79DF26D2D62E365DED

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-02-24

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.42 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.0.3
Ngày cập nhật: 09-01-18
Kích thước: 16.42 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: de05a81823e5dec696c698e6c6aa06d175490d21

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
16.42 MB
09-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.0.2
Ngày cập nhật: 08-01-18
Kích thước: 16.42 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 29d87e8160fd9dde5be6262143c1b0b65c3a6987

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
16.42 MB
08-01-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.0.0
Kích thước: 16.35 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 5e1f0828270b3274aa6c6d5549df4c7a1170bb28

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
16.35 MB

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.9.8
Ngày cập nhật: 15-10-18
Kích thước: 16.69 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: fdb0c5e04b45fb79f0d668d0da9642e785162e56

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-10-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.69 MB
15-10-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.9.3
Ngày cập nhật: 23-07-17
Kích thước: 16.64 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: ba82cec3d0e467a940055ec39388e89eb0295bf1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-07-23

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.64 MB
23-07-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.9.2
Ngày cập nhật: 02-06-17
Kích thước: 16.30 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 6082fa12ff27cc35fa203f06a999e6235ba9e8fb

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-06-02

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.30 MB
02-06-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.9.1
Ngày cập nhật: 09-05-17
Kích thước: 16.44 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 14dc292e396b196913370a2c94b7068b7e054115

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-05-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.44 MB
09-05-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.9.0
Ngày cập nhật: 27-04-17
Kích thước: 16.44 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 68f832f7a99c4f6b8d36bf072efb77e08947a48f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-04-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.44 MB
27-04-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.8.7
Ngày cập nhật: 20-03-17
Kích thước: 16.30 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 542d6f05d237355546afddf535605c9120646d90

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-03-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.30 MB
20-03-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.8.6
Ngày cập nhật: 09-03-17
Kích thước: 16.25 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: addf65cee942001af9c49f1dd9bd33f8a1a7cefe

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-03-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.25 MB
09-03-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.8.2
Ngày cập nhật: 26-02-17
Kích thước: 15.86 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 6efc796d58c05b231ba4f517557038f6bb8746cb

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-02-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.86 MB
26-02-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.8.0
Ngày cập nhật: 31-01-17
Kích thước: 21.42 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 91d73f4d33cf1f729d13a1a1c2dc8c277d967416

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-01-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

21.42 MB
31-01-17

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.7.7
Ngày cập nhật: 04-08-16
Kích thước: 15.83 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 7a509237c6e607f481e45c8d208d3e4e755a7ce3

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 53 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-08-04

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.83 MB
04-08-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.7.6
Ngày cập nhật: 26-07-16
Kích thước: 15.93 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: dcc67e62806fb64d879afebd774bebfda1790bc6

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-07-26

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.93 MB
26-07-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.7.5
Ngày cập nhật: 15-06-16
Kích thước: 15.91 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 4e48d93ede26139bbd6cc255b69cb68246fff73f

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-06-15

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.91 MB
15-06-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.7.4
Ngày cập nhật: 03-06-16
Kích thước: 15.63 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: d87cd2ab86dae9211c509ed340493a6fb7826842

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-06-03

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.63 MB
03-06-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.7.1
Ngày cập nhật: 22-05-16
Kích thước: 16.12 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: a4d66358ab9623bd97ae54f5e70bb292ab7b5277

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.12 MB
22-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.9
Ngày cập nhật: 14-05-16
Kích thước: 16.13 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: bccd724bfabb3a323f45929fe4cffe14c928e86b

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-14

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

16.13 MB
14-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.6
Ngày cập nhật: 05-06-16
Kích thước: 14.61 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 73fbc17998d72718c57a1135c928a60bbfa3eff1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-06-05

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

14.61 MB
05-06-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.4
Ngày cập nhật: 22-05-16
Kích thước: 15.34 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: c1e9e7f2446e780503542f780f5c2cb90f8087f4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.34 MB
22-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.3
Ngày cập nhật: 16-05-16
Kích thước: 15.34 MB
Chữ ký:
Tập tin APK SHA1: 965bf7b0575e6d71fd9cde9c2cf3e1d9b9f25ef1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-16

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.34 MB
16-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.2
Ngày cập nhật: 30-05-16
Kích thước: 15.21 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 684d09805ae141f379467d98b1e888521d7c0e0d

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-30

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.21 MB
30-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.1
Ngày cập nhật: 22-05-16
Kích thước: 15.21 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: ada2b1865c5410e2e889362758dcfd0f4b9ed707

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-22

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.21 MB
22-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.6.0
Ngày cập nhật: 31-05-16
Kích thước: 15.35 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: f7336ec58054f0ec5bc5ccb9b71d258f41afcbe4

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.35 MB
31-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.5.9
Ngày cập nhật: 14-05-16
Kích thước: 15.43 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 726c0d7929fbd3fc50223ad694cc0e2036a788f1

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-14

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

15.43 MB
14-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.5.4
Ngày cập nhật: 07-05-16
Kích thước: 13.71 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: b3e9f5525b574b4ec10c9b820b9c904a8046d72c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 57 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-05-07

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

13.71 MB
07-05-16

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.5.3
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 13.64 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 54112DD91299FCEF45A4BA9CA22C2BF31E1AF39B

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-10-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

13.64 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.5.2
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 13.74 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: CCBC525CC5E4E145B05C9F687ED0F9DD17A5766F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 56 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-10-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

13.74 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.4.1
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 13.25 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: FF74C65F3386C6B2EA71CF8180CEEFCFCA931490

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-04-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

13.25 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.3.6
Ngày cập nhật: 21-07-19
Kích thước: 11.46 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 3F1A9B8C2B2CA24DBE9E26ACD53194D0072B06EB

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2016-11-20

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.46 MB
21-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.3.5
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 11.99 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 82C3E6A66DD34C5A26BAD6B0FEBE86C5B2EB8778

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-03-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.99 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.3.3
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 11.98 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 63E0C22B0493635A2EDCC38DD22349BF4F10F90F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 50 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-08

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.98 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.3.2
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 12.27 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 098BB7551A5924B7195B7302B73BB82D14A54D5E

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-02

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

12.27 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.3.0
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 12.05 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 022FD6141F5E05889E119BA529D287C914BED394

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 55 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-02-19

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

12.05 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.2.8
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 11.93 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 4961AD8D486D45A6139AD4363EBD477DE27B099A

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-06-24

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

11.93 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.1.2
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 10.61 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 179DA209B1F1E6EA7868F9062F8C38A3EE704DCA

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-03-29

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

10.61 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.1.0
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 9.34 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 249D3F11AE13B6DF33F27B928D591006683CC0F2

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-11-27

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

9.34 MB
16-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 6.0.8
Ngày cập nhật: 16-08-19
Kích thước: 8.97 MB
Chữ ký: 424E69146B3F2F074020FA187B350F46236B3960
Tập tin APK SHA1: 42D687C4E9D13B8E97ADFDA7B675FB7F2C4318CD

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 63 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2017-11-28

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

8.97 MB
16-08-19