Quikr Free Local Classifieds APKs

Xác nhận: an toàn để cài đặt

An toàn

Tải APK

Phiên bản: 10.462

Đánh giá
4.2 - Tốt
Phiên bản
8.65
Tải về
842 K
Cập nhật lần cuối
22-03-2021
Tổng số phiên bản APK:
25


Các phiên bản APK trước của Quikr Free Local Classifieds

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.462
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 19.87 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 697BCF0CB928479ED232E5C48F3A03DBC9E44BF0

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

19.87 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.461
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 16.71 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: BEFE9C0DDF50A4D18D2AFBFFD871FDC760608760

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
16.71 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.371
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.98 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: D0A2443AD94C5A226762A19BA501DB48D059198F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.98 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.52
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 20.02 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 515E5DF168457CDA5E45A6C5FC00D1D2A75F5D54

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
20.02 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.45
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 22.34 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: DB923AB8EB63D5C6A7752B5C4A58BEE6ED0C9263

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.34 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.42
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 23.19 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 7A68FBD443376873D504CE939FF493DBCFA7BF7F

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
23.19 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.41
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 23.49 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: D685129EE7BFCFF005DAB1FE5FEA667913E7BC13

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
23.49 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.40
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 23.00 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 8614E07DC11BC9A83A1F6D37D39EAFC300306C14

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
23.00 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.39
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 23.00 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: DB8F04374704D8B75589089AAE2A7088DBC341FC

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
23.00 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.34
Ngày cập nhật: 25-06-19
Kích thước: 22.64 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 53FBE6063FDD557A74ED8584E0E0B397535E0DCB

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.64 MB
25-06-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.32
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.55 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: BAFEB3131F5A4676EB27A44F881C171D6E7FEB03

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.55 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.31
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.55 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 8C7929D2B00F43AFB1DFED7F2A45CDBF54049113

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.55 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.30
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.48 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: C8FA98C82487B20E4CB202BA615CC07D941FC051

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-07-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

22.48 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.19
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.36 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 7BC43633E275C15121254A2F372D7597F97DBB33

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.36 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.18
Ngày cập nhật: 25-07-19
Kích thước: 22.12 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 2EEC23018DA8F65CEED0C7DC4ACB34EFB72F16EC

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
22.12 MB
25-07-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.17
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 21.56 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: F0E7B783345F74CCA443C9A3729983A43819EA39

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
21.56 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.16
Ngày cập nhật: 21-12-18
Kích thước: 21.56 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 685778a732db767a769c0521270b350f56ef60fc

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 61 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

21.56 MB
21-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.15
Ngày cập nhật: 21-12-18
Kích thước: 21.55 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 9bf052f74803fbe68ce7ec893d64111e2863512c

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 60 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-12-25

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

21.55 MB
21-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.11
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 21.44 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: C6ED86B8EE3555B70FF482333B840E5F2C555502

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
21.44 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.10
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 21.43 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 155738D13F03725573A11A388E828455153B9599

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 62 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

21.43 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 10.04
Ngày cập nhật: 21-12-18
Kích thước: 21.01 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 18f577e9af87c01071263dc2082c10ad6dc86b48

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 59 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2018-09-21

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

21.01 MB
21-12-18

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.991
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 20.95 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 6063EFD37D2DE8A0DD11CA94F0E2C7A25399A615

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-05-31

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

20.95 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 9.93
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 20.37 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: 979FDC765C278A0FC7BB056A7D8D9C9A032336AB

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 58 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2019-08-01

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

20.37 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 8.65
Ngày cập nhật: 25-08-19
Kích thước: 14.29 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: D402CE25BC660AE0895E23CD3703AB18A79EECCA

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

 • - Báo cáo không có sẵn
14.29 MB
25-08-19

Các chi tiết bảo mật APK

Phiên bản: 7.9101
Ngày cập nhật: 09-12-15
Kích thước: 5.84 MB
Chữ ký: 0E45FF0B51629467888DDD67EBD2A7C25953817F
Tập tin APK SHA1: f83b28475ae8dceaadf11faad4ff6c2fea1a90ae

Tại sao chúng tôi có thể đảm bảo APK 100% an toàn không?

 • - Tất cả các tập tin APK của chúng tôi an toàn và miễn phí từ virus hoặc bất kỳ loại phần mềm độc hại nào khác.
 • - Một quá trình xác thực diễn ra trong đó chữ ký mật mã của các ứng dụng phù hợp và tương phản để đảm bảo rằng các tập tin APK từ nhà phát triển đáng tin cậy và hợp pháp.
 • - Tất cả các file APK chúng tôi cung cấp bản gốc và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không cung cấp file APK cho ứng dụng trả tiền

Báo cáo ứng dụng VirusTotal

0 trong số 54 mà chương trình diệt virus báo là đáng ngờ
Quét lần gần đây nhất: 2015-12-09

Toàn bộ báo cáo trong VirusTotal

5.84 MB
09-12-15