Đánh giá
3.8
Phiên bản
2.1
Tải về
1 K
Giá
Miễn phí
Cập nhật lần cuối
05-01-2022Chụp màn hình của Hero Verse Run


Đặc điểm chính của Hero Verse Run

  1. Chúng tôi đang hoàn thiện miêu tả của Hero Verse Run được phát triển bởi 4S Games
  2. Hero Verse Run liên quan tới Game Android, Game arcade, .
  3. Hiện tại, xin hãy kiểm tra miêu tả của Hero Verse Run được cung cấp bởi nhà phát triển 4S Games tại đây
  4. Kích thước: 95M
  5. Hệ thống hoạt động: Android
  6. Nhà phát triển:   4S Games
  7. Gợi ý: Không bao gồm các âm thanh hoặc hình ảnh bạo lực.
  8. Đánh giá chi tiết: Không phải trả phí để truy cập toàn bộ nâng cấp. Miễn phí
  9. Yêu cầu cài đặt, Bộ nhớ ít nhất 95M và Android 5.0 hoặc cao hơn.

Bạn có thích Hero Verse Run?


Tải miễn phí

Tải về an toàn

Bạn cũng có thể thích:

Game Android Game arcade


Các câu hỏi và ý kiến về Hero Verse Run