Biểu tượng VTMan - All new ViettelPost

VTMan - All new ViettelPost

Phiên bản 2.2.5
Ứng Dụng Được Tin Tưởng
2.6
Đánh giá
1K
Tải về
Miễn phí
Giá
2024-04-02
Ngày cập nhật

Tải miễn phí

Phiên bản cũ

Đặc điểm chính của VTMan - All new ViettelPost

Ranking:

Đứng đầu 5 Ứng dụng tải về nhiều nhất trong danh mục Phương tiện giao thông.

Tính năng chính:

Chúng tôi đang tiến hành cập nhật mô tả cho ứng dụng VTMan - All new ViettelPost trong mục Ứng dụng Android được phát hành bởi VIETTEL POST. Ứng dụng này có liên quan đến strong>Phương tiện giao thông, , . Trong thời gian đó, bạn có thể đọc phần mô tả chính thức từ VIETTEL POST tại đây.

Kích thước:

301 MB

Hệ thống hoạt động:

Android

Nhà phát triển:

Gợi ý:

Không giới hạn độ tuổi.

Giá:

Không mua trong ứng dụng. Miễn phí

Yêu cầu cài đặt:

Bộ nhớ ít nhất 301 MB và Android 4.4 hoặc cao hơn.

Tùy chọn tải xuống:

Miêu tả của nhà phát triển

VTMan - All new ViettelPost

Tải miễn phí

Ứng dụng được tin tưởng

Bạn có thích VTMan - All new ViettelPost?

0 Bình chọn / 0 Thích

Hãy kết nối với những người dùng đã tải VTMan - All new ViettelPost

Lập trình viên và biên tập
Nhà phát triển