Phát âm từ

Phát âm tiếng Anh có phải nỗi lo lắng, muộn phiền của bạn? Bạn muốn khả năng nói tiếng Anh của bạn thành thạo như người bàn xứ? Vậy thì hãy chăm chỉ luyện phát âm bằng các ứng ứng phát âm tốt nhất này để đạt được mục tiêu đó.
25-01-2023