1. Học tiếng Ý
  2. Tiếng Anh cho trẻ em
  3. Ứng dụng cho phiên dịch viên
Học tiếng Bồ Đào Nha nhanh như thế nào Học tiếng Bồ Đào Nha Bạn yêu thích lễ hội ở Brazil hay muốn làm quen với văn hóa Bồ Đào Nha? Hãy học ngôn ngữ chính thức ở đây! Thông thạo tiếng Bồ Đào Nha, bạn có thể nói chuyện với nhiều người trên thế giới, khám phá mang ngôn ngữ lãng mạn tuyệt đẹp này! Thực hiện bởi: Nhung Võ Hoàng Phương - Ngày: 30-11-2018
Duolingo: Học Anh văn miễn phí 3.97.4
Đang hot
Duolingo: Học Anh văn miễn phí 3.97.4

Học ngoại ngữ miễn phí với các bài giảng hiệu quả
Lingvist: Language Learning 2.30.11
Đang hot
Lingvist: Language Learning 2.30.11

Mở rộng kiến ​​thức ngôn ngữ và học tiếng Pháp!
Memrise Học Ngôn ngữ Miễn phí 2.94_6478_memrise
Đang hot
Memrise Học Ngôn ngữ Miễn phí 2.94_6478_

Nâng cao kiến ​​thức của bạn với ứng dụng giáo dục này
Tinycards by Duolingo: Fun & Free Flashcards 1.0
Tinycards by Duolingo: Fun & Free Flashcards 1.0

Xây dựng cách học ngoại ngữ thông minh và hiệu quả
Sổ tay cụm từ - Ứng Dụng Dịch Ngoại Ngữ 10.6.1
Sổ tay cụm từ - Ứng Dụng Dịch Ngoại Ngữ 10.6.1

Rất tốt cho việc học những cụm từ của nhiều ngôn ngữ
Học tiếng Bồ Đào Nha dễ dàng 1.1.0
Học tiếng Bồ Đào Nha dễ dàng 1.1.0

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Học tiếng Bồ Đào Nha dễ dàng 1.1.0
Học tiếng Bồ Đào Nha dễ dàng 1.1.0

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Aprender Portugués de Brasil 8.51
Aprender Portugués de Brasil 8.51

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Học Tiếng Bồ Đào Nha - 6000 Từ 5.24
Học Tiếng Bồ Đào Nha - 6000 Từ 5.24

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Học tiếng Bồ Đào Nha 8.1.0
Học tiếng Bồ Đào Nha 8.1.0

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Learn Portuguese - busuu 9.4.9
Learn Portuguese - busuu 9.4.9

Gói ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Miễn phí
Học Tiếng Bồ Đào Nha miễn phí
Học Tiếng Bồ Đào Nha miễn phí

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Học Tiếng Bồ Đào Nha miễn phí 1.0.1
Học Tiếng Bồ Đào Nha miễn phí 1.0.1

Học tiếng Bồ Đào Nha
Miễn phí
Duolingo Test Center  APK
Đang hot
Duolingo Test Center 2.8.0

Học tiếng dễ dàng với Duolingo cho Android